November 24, 2020

Cong ty CP DP Lis

 

 

Công ty cổ phần dược phẩm Takeda là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: Sản xuất và gia công thực phẩm chức năng, Sản xuất và gia công mỹ phẩm, Sản xuất và gia công thuốc cổ truyền,

Address: Số 84, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://takeda.vn/vien-tieu-dem/

MST/DKKD/QDTL: 0105716834
Mail: nhamaysxtpcn@gmail.com
Hotline: 0329016668 / 0989386863
#Lis#giacongthucphamchucnang 

more...

Posted by: yeulamgi at 03:24 AM | Comments (10) | Add Comment
Post contains 245 words, total size 38 kb.

<< Page 1 of 1 >>
22kb generated in CPU 0.0114, elapsed 0.0366 seconds.
34 queries taking 0.03 seconds, 62 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.